Zajímavosti

GEOMETRICKÝ STŘED ČR

Po rozdělení Československa na dva samostatné celky vznikl problém s novým vytyčením hranic České republiky a tím i stanovením jejího geometrického středu. Hranice Čech, Moravy a Slezska určují odedávna území osídlené českým národem, hledání středu ČR má tedy význam nejen geometricko - geodetický, ale i národní. Geometrickým středem republiky je těžiště plochy vymezené státními hranicemi, přičemž tuto plochu považujeme za výškově stejnou, t.j. nebereme v úvahu horstva a nížiny. S nepřesností několika kilometrů stanovíme těžiště plochy ČR pomocí tvrdého průhledného papíru ,na který překreslíme obrys ČR nejlépe podle mapy v měřítku 1 : 1 500 000, a vystřihneme. Model pak umisťujeme na špičatý předmět tak dlouho, až se ustálí ve vodorovné poloze. Místo dotyku špičky předmětu na papíře představuje těžiště plochy . Přenesením tohoto bodu (např. propíchnutím jehlou) zpět do mapy, zjistíme geometrický střed ČR leží v prostoru mezi Ledčí nad Sázavou a Leštinou, několik kilometrů od vrchu Borovina - severozápadním směrem na obec Č Í H O Š Ť. Metod na zjištění geometrického středu ČR je jistě více. V naší obci byl určen STŘED ČR z několika nezávislých zdrojů Bylo by vhodné vybudovat zde národní středisko jako středobod nejzápadnějšího slovanského národa a zároveň rekonstruovat 45 m vysokou retranslační věž na blízkém vrchu BOROVINA na rozhlednu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 750 m , z níž by bylo možné spatřit značnou část ČR. Myšlenka na zřízení národního střediska u Obce Č í h o š ť je zcela opod- statněná i pro záměr ČR vstoupit do Evropy, sjednocené v rámci EU, v jejímž středu český národ odedávna sídlí. Vybudování tak rozsáhlého díla jako je ROZHLEDNA je však pro OBEC ČÍHOŠŤ příliš velkou finanční zátěží.

S O U Č A S N O S T  O B C E  Č Í H O Š Ť

V současnosti žije v Číhošti a přilehlých osadách 335 obyvatel. Dle výsledků ČSÚ jsou počty obyvatel a obydlí následující :


Obec                Počet obyvatel          Trvale osídlených domů 
Číhošť                      169                                   50
Hlohov                        41                                   20
Hroznětín                   39                                   16
Tunochody                 55                                   18
Zdeslavice                 31                                   12

Celkem                    335                                  116


Školy : - zrušena v roce 2001
Pošta :  582 87 Číhošť, osady Hlohov,Hroznětín,Tunochody,Zdeslavice 584 01 Ledeč n.S.
Doprava : - autobusová doprava směr Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Golčův Jeníkov
Sport : - hřiště na fotbal a volejbal
Okolí : - pěkná krajina vhodná pro pěší turistiku a pro cykloturistiku, v zimě na běžky.
Služby : - prodejna smíšeného zboží v Číhošti, pohostinství v Číhošti. Krejčovství, stavebníci, truhlářská dílna, autoopravna.