Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor byl založen v roce 1892 a obec tak splnila povinnost, vyplývající ze "Zemského zákona č. 45 z roku 1876 " (řád policie požárové pro království české). Významný podíl na založení měl místní řídící učitel Rudolf Kopecký. O jeho hrob na místním hřbitově se hasiči starají. Do sboru se přihlásilo 17 členů. S odstupem 120 let je třeba ocenit úsilí zakladatelů, které museli v podmínkách obce vynaložit při jeho ustavení a zabezpečování jeho činnosti.

V roce 1893 se sbor dočkal za 1440 zlatých čtyřkolové stříkačky. Brzy se dostavily i první těžkosti, které hrozily rozpadem spolku. V polovině 20. let byla při sboru ustavena samaritánská stráž. V druhé polovině května 1932 museli členové sboru během týdne vyjet ke třem požárům v obci.    S odstupem let víme, že to nebyla náhoda, ale tíživá hospodářská situace.

V roce 1938 sbor zakoupil za 16.000,- Kč motorovou stříkačku od firmy "MÁRA" z Poděbrad. V roce 1962 byla hasičům přidělena motorová stříkačka PS -12. V 60. letech měli hasiči k dipozici auta PRAGA a TATRA - 805. V roce 1984 převzali hasiči z požární stanice v Chotěboři automobilovou cisternu CAS - 25 na podvozku Š - 706 - RTH. Tato technika slouží díky obětavé práci strojníků v zásahové jednotce a soutěžnímu družstvu mužů a mladých hasičů dodnes.

Technika a materiál byla uložena v jednoduché hasičské kolně, proto požárníci zahájili v roce 1973 stavbu víceúčelové budovy, kde jsou vyhrazeny prostory pro hasiče. Sbor a jeho zásahová jednotka je vybavena dýchacími přístroji, automobilovou a přenosnými vysílačkami. Spouštění poplachové sirény je dálkově ovládané. Hasiči jsou platnými pomocníky profesionálních hasičů. Zejména spolupracují s PS v Ledči nad Sázavou. Členové sboru se od 70. let pravidelně zúčastňují okrskových a námětových cvičení v okrsku Ledeč n/S. Pravidelná je preventivně výchovná činnost a kontrolní činnost. V roce 1962 nastupuje nová generace a vedení sboru. Řady hasičů jsou podle možností posilovány mladými členy. V řadách sborů jsou dlouhodobě i ženy. Sbor byl v obci nositelem kulturního a společenského dění. Nezištně plní úkoly ve prospěch obce a občanů. Sbor je nositelem vyznamenání "Za mimořádné zásluhy". Ve svých řadách má držitele všech vyznamenání udělovaných sdružením hasičů - ČSM - včetně nejvyššího "Zasloužilý hasič".