Číhošťský zázrak

 Psal se rok 1949 a v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena mše svatá. Století se blížilo ke svému zlomu a do Štědrého dne chybělo 13 dní. Sváteční nálada pomohla číhošťským věřícím ještě citlivěji při bohoslužbách vnímat nenadálé pohyby oltářního kříže, který se vychyloval o celých 45°. Tento jev pozorovalo devatenáct zdejších farníků. Pohyby křížku se opakovaly ještě několik dalších dnů. Zpráva o zázraku se rychle rozšířila a  do Číhoště přijíždělo velké množství věřících i církevních hodnostářů.

To však těžko nesl vládnoucí komunistický režim. Byl proto vykonstruován politický proces proti představitelům katolické církve, na jehož konci byla brutální smrt zdejšího faráře. Onen nevysvětlitelný "zázrak " byl tehdejší StB podsunut zdejšímu faráři Josefu Toufarovi (nar. 14.7. 1902 v Arnolci u Jihlavy). Byl 28. ledna 1950 zatčen příslušníky Státní bezpečnosti a mučen. Měl být přinucen k doznání, že při mši manipuloval s křížkem na oltáři.  Josef Toufar se nepřiznal a zemřel 25.února 1950 ve věku osmačtyřiceti let. Byl pochován do společného hrobu v Praze Ďáblicích.

O zázraku byl natočen dokumentární propagandistický film "Běda tomu, skrze něhož pohoršení přichází." Film byl promítán v kinech celé republiky, jen v Číhošti se nesměl promítat. Vesnice Číhošť také zmizela ze všech map, aby se na ni rychleji pozapomnělo.
Zásluhou zdejších farníků byl po "sametové revoluci " odhalen páteru Josefu Toufarovi, ale i dalším stíhaným a mučeným farářům památník u zdejšího kostela. Zhotovil ho akademický sochař Roman Podrázský z Přibyslavi.

Slavnostní odhalení památníku se konalo v sobotu 22. září 1990. Mši sloužili biskup ThDr. Karel Otčenášek z Hradce Králové a opat želivského kláštera Vít Tajovský. Odhalení se zúčastnilo přes sedmdesát kněží a přes deset tisíc lidí z celé republiky. Obec byla v tento den plná lidí, jak ještě nikdy ve své historii.

 

Pomník pátera Toufara