Aktuality


Novější 1

Změna jízdních řádů od 12.4.2021

Datum konání: 12. 4. 2021 - 30. 6. 2021

Od 12.4.2021 dochází k obnovení provozu většiny „školních autobusových spojů“ případně jinak omezených spojů jedoucích v pracovní dny.

 

  • Nadále jsou pozastaveny víkendové spoje a linka 600120 Havlíčkův Brod-Světlá n.Sáz.-Ledeč n.Sáz.-Praha
  • Trvá pozastavení 3 párů “posilových” spojů

-          600370/51,52         Chotěboř – Libice n. D. – Chotěboř 

-          600650/45, 48        Světlá n.Sázavou – Nová Ves u Světlé – Světlá nad Sázavou

-          600650/24,27         Havl. Brod – Světlá n. S. – Havl. Brod

 

 

Aktuální JŘ naleznete na: http://portal.idos.cz

https://idos.idnes.cz/autobusy/spojeni

 Změna jízdních řádů uzavírka žel.přejezd Leština u Sv.

Datum konání: 15. 3. 2021 - 26. 3. 2021

IC_Leština_přejezd_600560.pdf

lV_0600560.pdfOmezení dopravy

Datum konání: 4. 3. 2021 - 30. 6. 2021

Redukce_-_koronavirus_březen_2021.docx

Dočasná_redukce_vlakových_spojů_v_Kraji_Vysočina_od_8._3._2021.docxKrizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021

Datum konání: 27. 2. 2021 - 31. 3. 2021

sb039-21.pdf

otázky a odpovědi.docx

Potvrzeni zamestnavatele na vice cest do prace.docx

formular cesty mimo praci.docx

cestne prohlaseni vzor.docxVýběr poplatků ze psa a za "komunální odpad" za rok 2021

Datum konání: 24. 2. 2021 - 31. 3. 2021

Výběr poplatků ze psa a za „komunální odpad“ probíhá od 1.3.2021

Vážení spoluobčané,

s ohledem na současnou epidemiologickou situaci Vás žádáme, abyste poplatky ze psa a za „komunální odpad“ za rok 2021 uhradili BEZHOTOVOSTNĚ

složenkou na adresu Obecní úřad Číhošť, Číhošť 44, 582 87 Číhošť (do poznámky napište číslo popisné nebo evidenční číslo domu) 

- nebo na účet č.1124486369/0800 s variabilním symbolem čísla popisného nebo evidenčního domu

Pro ty z Vás, kdo nemají možnost bezhotovostní platby, můžete zaplatit poplatky hotově v úředních hodinách na Obecním úřadě v Číhošti:

Pondělí 08,00 – 11,00

Středa  12,00 – 15,00

POPLATEK ZE PSA

  • 100,- Kč (za prvního psa)

  • 150,- Kč (za druhého a každého dalšího psa)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 

 

POPLATEK ZA „KOMUNÁLNÍ ODPAD“

100,- Kč fyzická osoba,

která je přihlášena v obci.

Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP/P.

500,- Kč fyzická osoba,

která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 Zápis do 1.tříd ZŠ Ledeč n.S.

Datum konání: 22. 2. 2021 - 3. 5. 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU, příspěvková organizace

Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 71008951, www.zslns.cz , tel. 569 726 420, e-mail: zsledec@seznam.cz

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/22

 

podle již zveřejněných kritérií (na www.zslns.cz a úředních nástěnkách ZŠ) se uskuteční

bez osobní přítomnosti dětí v termínu:

 

čtvrtek 1. dubna 2021 – pátek 30. dubna 2021

 

1) prostřednictvím webových stránek školy (viz odkaz Žádost o přijetí k ZV – zápis 2021 nebo odkaz Žádost o odklad povin. škol. docház. - 2021) – zákonní zástupci si stáhnou příslušnou žádost, kterou:

  • elektronicky vyplní a zašlou do datové schránky školy b2kmn4p

  • elektronicky vyplní a zašlou jako přílohu e-mailu, pouze vlastní-li uznávaný elektronický podpis (nelze poslat prostý email!!!), na adresu stepanekm@zslns.cz

  • vytisknou prázdný formulář, vyplní hůlkově (nebo elektronicky vyplní a pak vytisknou formulář), podepíší a pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „Zápis - jméno dítěte“ do poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu)

2) osobním vyzvednutím žádosti (pokud nemá zákonný zástupce výše uvedené možnosti) - zákonní zástupci si vyzvednou prázdný formulář žádosti v proskleném vestibulu ZŠ v Nádražní ulici z připravených krabic a vyplněnou a podepsanou žádost pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „Zápis -jméno dítěte“ do poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu).

Pozn. vyplňujte a škrtejte pouze barevně (žlutá) označená pole!

Každý zákonný zástupce následně dostane do týdne do svého e-mailu potvrzení přijetí žádosti s registračním číslem, pod kterým bude žák uveden ve zveřejněném seznamu přijatých dětí od 1. 5. 2021.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/22 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené  do 30. 6. 2016 (podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce).

Zápis musí absolvovat zákonní zástupci dítěte i v případě, že:

a) dítěti byl v minulém roce povolen odklad.

b) budou žádat o odklad. Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář „Žádost o odklad “ získáte stejně jako v případě formuláře „Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce“, vyplněnou a podepsanou žádost je však nutné společně s  příslušnými doporučeními odevzdat dle bodu 2).

 

 

Pozn.: Zájemci o školní družinu obdobným způsobem vyplní a odevzdají „Přihlášku do ŠD“ – viz následující články na www.zslns.cz !

 

V Ledči nad Sázavou 18. 2. 2021

 

Mgr. Jaroslav Šťastný, v. r.

ředitelProhlášení hejtmana Kraje Vysočina-očkování proti COVID 19

Datum konání: 20. 1. 2021 - 22. 2. 2021

2021_01_18_Prohlaseni hejtmana_ockovani_covid.pdf

mzcr_očkování, registrace.pdfZábava

Datum konání: 15. 8. 2020

plakát[19804].pdfNávod pro použití vícerázové roušky

Datum konání: 19. 3. 2020 - 31. 5. 2020

Návod pro použití vícerázové roušky:

1. před nasazením roušky si dezinfikuje ruce.

2. rouškou zakryjte nos i ústa, ujistěte se,že mezi rouškou a obličejem jsou minimální mezery

3. během nošení se roušky nedotýkejte

4. Jakmile je rouška vlhká, vyměňte ji za jinou

5. Roušku sundavejte vždy zezadu za gumičky/tkaničky, umyjte si ruce

6. Látkové roušky skladujte odděleně v uzavíratelné nádobě a před dalším použitím ji vyperte na vysokou teplotu a vyžehlete na nejvyšší stupeň

 

Roušky k dostání na tel. čísle 720 456 678 nebo u zastupitelů obce. Tvrdík.Oznámení o změně svozu komunálního odpadu od dubna 2020

Datum konání: 10. 3. 2020 - 31. 12. 2020

 

Dle sdělení AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se změní od měsíce dubna 2020 svozové dny komunálního odpadu. V měsíci březnu se naposledy sveze komunální odpad v úterý 31.3.2020. Další svoz bude probíhat každý pátek v lichém týdnu, tj. 10.4.2020, 24.4.2020 atd.Novější 1