Aktuality


integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny od 1.3.2020

Datum konání: 1. 3. 2020 - 31. 12. 2020

priloha_752914812_1_Informační leták k 1. 3. 2020.pdf

priloha_752914812_2_Jízdenka VDV základní.pdfZápis do 1.tříd ZŠ Ledeč nad Sázavou školní rok 2020/2021

Datum konání: 3. 4. 2020 - 4. 4. 2020

Zápis_do_prvních_tříd_pro_školní_rok_2020-21__-_organizace_-_zveřejnění.pdf

Kritéria_přijetí_do_prvních_tříd_pro_školní_rok_2020-21_-_zveřejnění.pdfVýběr poplatků ze psa a za "komunální odpad" za rok 2020

Datum konání: 17. 2. 2020 - 31. 3. 2020

Výběr poplatků ze psa a za „komunální odpad“ probíhá od 17.2.2020

 

Na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o místním poplatku ze psů a obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za „komunální odpad“) jsou splatné do 31.3.2020 poplatky ze psa a za „komunální odpad“. Tyto poplatky lze zaplatit složenkou na adresu Obecní úřad Číhošť, Číhošť 44, 582 87 Číhošť (do poznámky napište číslo popisné nebo evidenční domu) nebo v úředních hodinách nebo na účet č.1124486369/0800 s variabilním symbolem čísla popisného nebo evidenčního domu.

 

POPLATEK ZE PSA

 100,- Kč (za prvního psa)

 150,- Kč (za druhého a každého dalšího psa)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 

 

POPLATEK ZA „KOMUNÁLNÍ ODPAD“

100,- Kč fyzická osoba,

která je  přihlášena v obci.

Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP/P.

 

500,- Kč fyzická osoba,

která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.Informace pro vlastníky lesa

Datum konání: 10. 12. 2019 - 28. 2. 2020

svol.pdfRozvícení vánočního stromu

Datum konání: 30. 11. 2019

Obec Číhošť srdečně zve na rozsvícení vánočního stromu dne 30.listopadu 2019 od 16,00 hod. u autobusové čekárny v Číhošti. Vystoupí děti pod vedením paní Růženy Pavelkové.Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Datum konání: 20. 11. 2019 - 21. 11. 2019

přerušení dodávky elektřiny.pdfVánoční tvoření v Hlohově

Datum konání: 23. 11. 2019

Vánoční tvoření Hlohov pdf.pdfPovinné čipování psů od 1.1.2020

Datum konání: 21. 10. 2019 - 31. 12. 2019

Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona a současně také nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, a to od 1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč. Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané v očkovacím průkaze.

 

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději v půlroce věku. Povinnost nechat psa očipovat se nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.