Aktuality


Výluka Hlohov

Datum konání: 27. 6. 2019 - 9. 7. 2019

IS-IC informace_Hlohov.pdf

výluka-hlohov-lV_0600580.pdf

výluka-hlohov-lV_0600560_od 2706_0907.pdfKůrovci - video

Datum konání: 15. 4. 2019 - 31. 12. 2019

Kraj Vysočina v souvislosti s osvětovou kampaní související se stavem našich lesů a kůrovcovou kalamitou, nechal vyrobit 2 spoty o kůrovci, které na sebe navazují. Jedná se o spot s označením:

Kůrovec 1. část – zde jsou obecné informace o kůrovci a jeho vývoji – spot v délce 5:34 minut.

Kůrovec 2. část – zde jsou popsány způsoby odstranění kůrovce a na koho se mají vlastníci lesa obracet – spot v délce 4.51 minut

Kůrovec teaser – pouze upoutávka na kůrovce v délce 0:51 minut.

Vlastnictví spotů včetně licence bylo řešeno odborem životního prostředí a zemědělství se společností Creative video a je ve vlastnictví Kraje Vysočina.

 

Videa jsou ke shlédnutí na kanále YouTube pod níže uvedenými odkazy:

Část 1: https://www.youtube.com/watch?v=gGJT9te3RcQ;

část 2: https://www.youtube.com/watch?v=Ze3GoOSDZWE;

teaser: https://www.youtube.com/watch?v=v1oTg0GyzRA.Kouty - uzavírka sil. č. III/1301

Datum konání: 11. 4. 2019 - 5. 5. 2019

Kouty - uzavírka sil. č. III/13016
 
(oprava kanalizace)

 

ode dne 11.4.2019 do 5.5.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedení VLOD se dotkne linky 600570

 Obslužnost zastávky

zastávka „Kouty,,rozc.Kamenná Lhota“ přemístěna na stávající zastávku „Kouty“

zastávka „Kouty,,statek Melechov“ přemístěna na stávající zastávku „Kouty“

zastávka „Bojiště,,Malé Bojiště“ přemístěna do vhodného a bezpečného místa
v obci Bojiště na MK od Mstislavic v blízkosti křižovatky silnice III/34742

zastávka „Bojiště“ přemístěna do vhodného a bezpečného místa v obci Bojiště
na MK od Mstislavic v blízkosti křižovatky silnice III/34742

2019-lV_0600570.pdfObjízdná trasa Hradec-Ledeč n.S.

Datum konání: 15. 4. 2019 - 31. 10. 2019

Uzavírka sil. č. II/130
mezi obcí Hradec a Ledčí n. S.

(oprava komunikace)

 

ode dne 15.4.2019 do 31.10.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedení VLOD se dotkne linek 600560, 600670

 

Objízdná trasa pro VLOD: Ledeč nad Sázavou – II/130 – II/150 – III/01832 – Ostrov – Pavlov – Opatovice – III/34731 – Vlkanov – II/130 – Hradec  a zpět po II/130 v původní trase. Platí obousměrně.

2019-objížďka.png

 2019-lV_0600560.pdf

lV_0600670_k_17042019.pdfDětský karneval v Číhošti

Datum konání: 23. 3. 2019

Obec Číhošť Vás srdečně zve na Dětský karneval v sobotu 23.3.2019 od 14,00 hod. v hospůdce Na Středu v Číhošti.Maškarní průvod v Číhošti

Datum konání: 2. 3. 2019

SDH Číhošť zve na Maškarní průvod dne 2.3.2019, sraz v 11,00 hod. u Pohostinství v Číhošti.Výběr poplatků ze psů a za "kom.odpad" za rok 2019

Datum konání: 20. 2. 2019 - 9. 4. 2019

Výběr poplatků ze psa a za „komunální odpad“

 

Na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o místním poplatku ze psů a obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za „komunální odpad“) jsou splatné do 31.3.2019 poplatky ze psa a za „komunální odpad“. Tyto poplatky lze zaplatit složenkou na adresu Obecní úřad Číhošť, Číhošť 44, 582 87 Číhošť (do poznámky napište číslo popisné nebo evidenční domu) nebo v úředních hodinách nebo na účet č.1124486369/0800 s variabilním symbolem čísla popisného nebo evidenčního domu.

 

POPLATEK ZE PSA

  • 100,- Kč (za prvního psa)
  • 150,- Kč (za druhého a každého dalšího psa)

POPLATEK ZA „KOMUNÁLNÍ ODPAD“

Kč 100,- fyzická osoba

  • která má v obci trvalý pobyt,
  • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně podobu delší 3 měsíců,
  • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

 

Kč 500,- rekreační objekt

  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.


Zápis do 1.tříd Základní školy Ledeč n.S.

Datum konání: 4. 4. 2019

Zápis_do_prvních_tříd_pro_školní_rok_2019-20__-_organizace.docRozsvěcení vánočního stromu

Datum konání: 1. 12. 2018

Milí spoluobčané,

zveme vás v sobotu 1.12. na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Číhošti u autobusové zastávky. Rádi bychom přivítali příchod adventního období společným zpěvem koled. Je připraveno vystoupení mladých spoluobčanů s pásmem koled a je zajištěno občerstvení.

 Těšíme se na shledání.Rozloučení s prázdninami 25.8.2018

Datum konání: 25. 8. 2018

2018-08-25-rozloučení s prázdninami.jpg