Poplatek za "komunální odpad" a ze psaOd 27.2.2017 do 31.3.2017 se bude vybírat poplatek ze psů v částce 100,- Kč za prvního psa a za druhého a každého dalšího 150,- Kč (poplatek za psa vybírá obecní úřad podle trvalého pobytu majitele psa) a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v částce 100,- Kč za osobu a 500,- Kč za rekreační objekt. Výše zmiňované poplatky je možno tyto poplatky uhradit složenkou na adresu Obecní úřad v Číhošti, Číhošť 44, 582 87 nebo v úředních hodinách nebo na účet 1124486369/0800 s variabilním symbolem čísla popisného nebo čísla evidenčního domu.


26. 4. Oto

Zítra: Jaroslav

Návštěvnost stránek

127392
obeccihost_footer.png